Wodnik Kaszczorek

Symbolem oraz maskotką naszej drużyny jest Wodnik Kaszczorek. Stanowi to nawiązanie do legendy o Wodniku Kaszczorku, który żył u ujścia Drwęcy do Wisły. Jedna z wersji podaje, iż właśnie od jego imienia pochodzi nazwa osiedla. Drugą i zdecydowanie bardziej prawdopodobną jest teoria, iż nazwa osiedla pochodzi od klasztoru Kaszczorek, który mieścił się niegdyś na tych ziemiach.

Wodnik Kaszczorek to motywator Drwęcy oraz przyjaciel kibiców, który potrafi zbudować przy Skierki wyjątkowy klimat. Zawsze pamięta też o kibicach mając dla nich wyjątkowe upominki.

Drwęca Kaszczorek - Theme by Grace Themes